ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ COCA COLA

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3E)”, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα, (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με ενδεικτική ονομασία «ΖΗΣΤΟ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ», για τις συσκευασίες Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca Cola Χωρίς Θερμίδες, και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια, Coca-Cola Zero χωρίς καφεΐνη 6χ330ml, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Coca Cola Χωρίς Θερμίδες, και με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια 4x500ml, 1L και 1,5L. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light 2x1L και 2x1,5L, η οποία θα λάβει χώρα σε όλα καταστήματα, που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήματα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Γαλαξίας «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» (εφεξής τα «Καταστήματα»), τα οποία και πωλούν τα προαναφερθέντα προϊόντα.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει.
3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στον διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της εταιρείας «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» και της «7indigo» με την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Trust and Use» υπό τον σύνδεσμο (εφεξής η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»), καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 03/05/2018 έως 21/05/2018 (εφεξής η «Διάρκεια») σε όλα τα Καταστήματα Γαλαξίας. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των όρων 2 και 3, και είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Trust and Use υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com (εφεξής η «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα») μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους 8 και 9 του παρόντος. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, κάθε συμμετέχων θα καλείται: (α) να δηλώσει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, και (β) να δηλώσει ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ότι από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται όσοι εγγεγραμμένοι χρήστες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους και την αποστολή του μοναδικού τους αριθμού (ή σε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση) δεν έχουν γνωστοποιήσει σωστά και πλήρως τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο). Διευκρινίζεται ότι όσοι προ της έναρξης ισχύος ή κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού συμπληρώσουν αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης και επεξεργασίας αυτής. Επισημαίνεται πως για την ως άνω διαδικασία απαιτούνται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της ορθής συμπλήρωσης και προσήκουσας παράδοσης από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης σε Κατάστημα. Ουδεμία ευθύνη δύναται να αναζητηθεί έναντι της Διοργανώτριας σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί να γίνει μία κλήρωση, στην οποία θα συμμετέχουν όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το ανωτέρω διάστημα από εγγεγραμμένους χρήστες της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας «Trust and Use» και με τη χρήση του μοναδικού τους αριθμού που έχουν λάβει με το πέρας της εγγραφής τους στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, των οποίων τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ) είναι καταχωρημένα στο αρχείο της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, και συμμετέχοντος (ήτοι ονοματεπώνυμο, e-mail address, τηλέφωνο).
5. Καθ’ όλη τη Διάρκεια στα Καταστήματα Γαλαξίας «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» θα υπάρχει διαφημιστικό υλικό με πληροφορίες για το διαγωνισμό.
6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.
7. Κάθε συμμετέχων/ εγγεγραμμένος χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Trust and Use έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων που δίνει. Κάθε συμμετέχων έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του διαγωνισμού δικαίωμα συμμετοχής έως και πέντε φορές, αλλά μπορεί να κερδίσει δια κληρώσεως ένα μόνο δώρο.
8. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του διαγωνισμού την 21/05/2018 (ώρα κλεισίματος καταστημάτων), και συγκεκριμένα την Τετάρτη 23/05/2018 και ώρα 15:00μμ,οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν σε κλήρωση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας «Trust and Use» που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής (Ιλισίων αρ. 25), από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της εταιρείας «Trust and Use» και ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Κηφισιάς Ευαγγελίας (Eύας) Γουλανδρή ή του νομίμου αναπληρωτή της. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον πιο πάνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή / και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, την ώρα ή τον τόπο με προηγούμενη ανακοίνωσή της προ 24 ωρών στο www.5ae.gr και στην εταιρεία που διαχειρίζεται την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Trust and Use) υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη και η μόνη αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη Διάρκεια του διαγωνισμού.
9. Από την κλήρωση θα αναδειχτεί ένας μεγάλος (1) νικητής (εφεξής ο «Νικητής»), ο οποίος θα κερδίσει δώρο (εφεξής το «Δώρο») που περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας για 2 άτομα, για τους ημιτελικούς στη Ρωσία για το 2018 FIFA WORLD CUPTM (εφεξής το «Δώρο»). Ειδικότερα, το Δώρο θα περιλαμβάνει:
i. Δύο (2) αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης από την Αθήνα προς Μόσχα με αεροπορικές εταιρείες και διαδρομές της διακριτικής ευχέρειας της Διοργανώτριας.
ii. (4) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο 5 αστέρων Metropol Hotel στη Μόσχα.
iii. Έξοδα μετακινήσεων από / και προς το αεροδρόμιο προορισμού
iv. Έξοδα λοιπών μετακινήσεων από και προ το ξενοδοχείο προορισμού
Διευκρινίζεται ρητά ότι η συμμετοχή στο ταξίδι τόσο του Νικητή όσο και του συνοδού του δεν καλύπτει: α) άλλες προσωπικές δαπάνες (π.χ. κατανάλωση φαγητού, ποτών) β) εξυπηρέτηση δωματίου (room service) ή ότι άλλο δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.

Αναλυτικά, κάθε πακέτο διπλής χρήσης επιπλέον θα περιλαμβάνει:

• Τρία πλήρη γεύματα την ημέρα, διεθνούς κουζίνας (συμπεριλαμβανομένης μπύρας / κρασιού).
• Πλήρη σειρά προϊόντων Coca-Cola που διατίθενται ανά πάσα στιγμή τόσο στα καταλύματα όσο και στα οχήματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Περιηγήσεις στη Μόσχα.
• Πακέτο δώρων.
• Μεταφορά από και προς όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του προγράμματος, καθώς και από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο και πίσω, στις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του πακέτου. Σε όλες τις μεταφορές θα υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό για να σας διευκολύνει και να αναλάβει τις αποσκευές σας.
• Πρόσβαση στο αποκλειστικό Coca-Cola Hospitality Lounge όπου οι επισκέπτες μπορούν να συγκεντρωθούν για να μοιραστούν εμπειρίες με άλλους, να απολαύσουν εκλεκτή κουζίνα και να αναζωογονηθούν απολαμβάνοντας σειρά προϊόντων Coca-Cola και παρακολουθώντας τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA να ξεδιπλώνονται στις τηλεοράσεις μεγάλης οθόνης σε ένα χαλαρό περιβάλλον.
• Πρόσβαση στο αποκλειστικό γραφείο Coca-Cola Guest Services και σε Wi-Fi ζώνες. Εκεί, εκπαιδευμένο προσωπικό παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, και τη Μόσχα.
• Αποκλειστικό γραφείο εγγραφής και check in στο ξενοδοχείο Metropol.
• Υπηρεσία 5 αστέρων που παρέχεται από έμπειρη ομάδα φιλοξενίας για να καλύψει όλες τις ανάγκες των επισκεπτών.
• 24ωρη ασφάλεια.

Σημείωση: Τα πακέτα δεν περιλαμβάνουν:
• Αεροπορική ή χερσαία μεταφορά μεταξύ των περιοχών της πόλης.
• Προαιρετικές εκδρομές.
• Έξοδα προσωπικής φύσης (τηλέφωνο, πλυντήριο, υπηρεσία δωματίου, ταινίες στο δωμάτιο κ.λπ.)
• Εάν οι νικητές επιλέξουν να δειπνήσουν στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, ένα εστιατόριο έξω από το ξενοδοχείο, ή να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία δωματίου, αυτοί (ή ο συνοδός τους) θα είναι υπεύθυνοι για τις δαπάνες που προκύπτουν.

10. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν το Δώρο είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του Νικητή είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή είτε σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί/δεν παραλάβει το δώρο του έως 28/05/2018 είτε σε περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του Δώρου από τον αρχικό Νικητή.
11. Tα στοιχεία του Νικητή που θα αναδειχθεί θα αναρτηθούν στο www.5ae.gr και στην εταιρεία που διαχειρίζεται την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Trust and Use) υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com
Ο Νικητής θα ειδοποιηθεί από την Διοργανώτρια ή από εντεταλμένο προς τούτο συνεργάτη της τελευταίας έως την 28/05/2018 στα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής του. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή και ειδικά όταν οφείλεται σε μη απάντηση του τηλεφώνου του, όπως το έχει δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής του, ούτε και υποχρεούνται να συνεχίσουν την προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος. Η προσπάθεια ειδοποίησης του Νικητή, και κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή/και τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό των ανωτέρω.
12. Σε περίπτωση που ο Νικητής έως την 28/05/2018 αρνηθεί ή δεν παραλάβει το Δώρο ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή στο Δώρο, χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του Δώρου, το Δώρο απόλλυται οριστικά για τον Νικητή και θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά έως τις 28/05/2018 με σειρά προτεραιότητας ο αμέσως επόμενος Αναπληρωματικός.
13. Σε περίπτωση που ο Αναπληρωματικός αρνηθεί ή δεν παραλάβει το Δώρο έως 29/05/2018, ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή στο Δώρο, χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του Δώρου και το Δώρο απόλλυται οριστικά για τους νικητές.
14. Μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων, τα οποία παραμένουν εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων Δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
15. Τα Δώρα θα σταλούν στο Νικητή ή κατά περίπτωση στους Αναπληρωματικούς με έξοδα και δαπάνες της Διοργανώτριας, στην διεύθυνση που δήλωσαν κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό.
16. Οι Νικητές ή/και οι Αναπληρωματικοί υποχρεούνται να βεβαιώσουν την ικανότητα συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή των Δώρων και να απαλλάξουν τη Διοργανώτρια από κάθε ευθύνη. Ο Νικητής ή/και οι Αναπληρωματικοί συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ μέρους της Διοργανώτριας προβολή του γεγονότος και της εικόνας τους στα μαζικά μέσα ενημερώσεως, εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια.
17. Για την παραλαβή των Δώρων είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών καθώς και η συμπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα θα τους ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης των Δώρων. Κάθε Νικητής ή/και Αναπληρωματικός θα ειδοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την υποβολή συμμετοχής, σύμφωνα με τον όρο 4 ανωτέρω. Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται.
18. Ο Νικητής και ο συνοδός του (ή κατά περίπτωση ο Αναπληρωματικός και ο συνοδός του), κάτοχοι των εισιτηρίων του 2018 FIFA WORLD CUPTM πρέπει να ακολουθήσουν και να συμμορφωθούν με τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις για την χρήση των εισιτηρίων και τον Κώδικα συμπεριφοράς του Σταδίου του 2018 FIFA WORLD CUPTM της Ρωσίας, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα: http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/ticketing/02/90/39/53/…
http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/ticketing/02/90/39/62/…
19. Για την παρακολούθηση των αγώνων του 2018 FIFA WORLD CUPTM, ο Νικητής και ο συνοδός του (ή κατά περίπτωση ο Αναπληρωματικός και ο συνοδός του) πρέπει να προμηθευτούν μία «ταυτότητα φιλάθλου», δηλώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία έως 30/5/2018. Η Διοργανώτρια θα προμηθεύσει τους νικητές με τα προαπαιτούμενα για την απόκτηση της «ταυτότητας φιλάθλου».
20. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ειδοποίηση του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών, η Διοργανώτρια, η εταιρία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» και η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Trust and Use) υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το Δώρο εταιρείες. Εκ του περισσού διευκρινίζεται ότι η «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» και η Trust and Use ουδεμία ευθύνη σχετική με το Διαγωνισμό υπέχει.
21. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής των Δώρων, κατόπιν της παραλαβής τους για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια και η «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» και η «Trust and Use».
22. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο όλων του Νικητή ή κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων αλλά και στο πρόσωπο των συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.
23. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή του Δώρου εκ του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης της Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.
24. Η Διοργανώτρια και η «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» και η Trust and Use δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από αυτήν.
25. Ο Νικητής και ο συνοδός του (ή ο Αναπληρωματικός και ο συνοδός του, κατά περίπτωση) ταξιδεύουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κάλυψη του κόστους του ταξιδιού, όπως αυτό περιγράφεται στον όρο 9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής της Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο συνοδός είναι ανήλικος τότε ο Νικητής ή κατά περίπτωση ο Αναπληρωματικός θα πρέπει να είναι γονέας ή κηδεμόνας ή ασκών νόμιμα τη γονική μέριμνα αυτού.
26. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμιά ευθύνη στην περίπτωση που δεν επιτραπεί στον Νικητή ή συνοδό του (ή Αναπληρωματική ή συνοδό του, κατά περίπτωση) να ταξιδέψει ή αν κάποιος εκ των ανωτέρω δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει κατά τις ημέρες αυτές.
27. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμιά ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, τα οποία τελούν εκτός του ελέγχου και της σφαίρας ευθύνης της Διοργανώτριας. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα των υπηρεσιών και δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται την τήρηση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με το Δώρο.
28. Ο Νικητής και ο συνοδός του (ή ο Αναπληρωματικός και ο συνοδός του, κατά περίπτωση) οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού κατά τρόπο απολύτως κόσμιο και ευπρεπή, αντιλαμβανόμενοι πλήρως πως η συμπεριφορά τους σε αυτό αντανακλά αυτόματα στην Διοργανώτρια και στα προϊόντα της.
29. Διευκρινίζεται ότι ο Νικητής ή/και ο Αναπληρωματικός και οι συνοδοί τους ενδέχεται να κληθούν από την FIFA ή/και τις αρμόδιες Ρωσικές αρχές ή/και από οποιαδήποτε άλλη κυβερνητική αρχή, η οποία εμπλέκεται με την διοργάνωση και διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης, να παράσχουν όλα τα αναγκαία προσωπικά στοιχεία και τις αναγκαίες πληροφορίες που αποτελούν προϋπόθεση για τη χρησιμοποίηση των εισιτηρίων και την είσοδο του Νικητή ή/και των Αναπληρωματικών και των συνοδών τους στα στάδια διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης. Σε περίπτωση που Νικητής ή/και Αναπληρωματικός και ο συνοδός του δεν παράσχει τα ως άνω αιτηθέντα στοιχεία, καθώς και σε περίπτωση που η FIFA ή/και οι αρμόδιες με την διοργάνωση και διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης αρχές κρίνουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια ότι εγείρεται οιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με την είσοδο σε στάδια της αθλητικής διοργάνωσης, δύναται να απαγορευτεί η είσοδος του Νικητή ή/και του Αναπληρωματικού ή και των συνοδών τους στο στάδιο. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ή/και η «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» και η «Trust and Use», ουδεμία ευθύνη φέρουν για την τυχόν απαγόρευση πρόσβασης στα γήπεδα της αθλητικής διοργάνωσης, και ουδόλως δύνανται να επηρεάσουν τις σχετικές αποφάσεις της FIFA ή/και των προρρηθεισών αρχών. Σε περίπτωση άρνησης εισόδου του Νικητή ή/και Αναπληρωματικού και του συνοδού του στα στάδια διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης, κατά τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, η Διοργανώτρια δύναται να αναιρέσει την κατακύρωση του Δώρου και να το αποδώσει στον πρώτο κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικό.
30. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να την ανακαλέσει ή να την αναβάλει με σχετική ανακοίνωση στο www.5ae.gr και στην εταιρεία που διαχειρίζεται την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Trust and Use) υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την κλήρωση, δηλαδή κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκηρύξεως. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας, της «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» και η «Trust and Use».
31. Η Διοργανώτρια και η «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» και η «Trust and Use» δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της.
32. Η Διοργανώτρια υποχρεούται να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
33. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα συμπληρώνουν οι ίδιοι στο δελτίο συμμετοχής κατά την υποβολή της συμμετοχής τους (ονοματεπώνυμο, e-mail address, αριθμό τηλεφώνου), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους ως άνω σκοπούς.
34. Οι συμμετέχοντες, με την υποβολή της συμμετοχής τους, δίνουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνον κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
35. Περαιτέρω, ο Νικητής ή/και Αναπληρωματικοί του διαγωνισμού παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του www.5ae.gr και της Ηλεκτρονική Πλατφόρμα (Trust and Use) υπό τον σύνδεσμο www.trustanduse.com, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και των Καταστημάτων καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (ονοματεπώνυμο) στο πλαίσιο αυτό. Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να προβεί σε χρήση του ονόματος των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, πλην αυτής του Δώρου, κατά δε την υποβολή συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχει κάθε συμμετέχων χορηγήσει την σχετική προς τούτο συναίνεση.
36. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Διοργανώτρια, στη διεύθυνση Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 210 6381700 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 10:00 π.μ.-17:00 μ.μ), υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Διοργανώτρια.
37. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται (α) την πλήρη γνώση και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, όπως είναι αναρτημένοι υπό www.5ae.gr και www.trustanduse.com και (β) τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και των εταιρειών «ΠΕΝΤΕ Α.Ε» & «7Indigo».
38. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα των Διοργανωτριών ή/και οιουδήποτε τρίτου.
39. Οι όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι ήδη στη συμβολαιογράφο Κηφισιάς Ευαγγελία Γουλανδρή, Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά, τηλ. 210 8015345 και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επίσης βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της www.5ae.gr και www.trustanduse.com. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ