Ας γίνουμε όλοι μια στέγη αγάπης για τις άστεγες οικογένειες!

Αποκλειστικά στον Γαλαξία, από 3 έως 19 Νοεμβρίου με κάθε αγορά προϊόντων P&G σε προσφορά 1+1 δώρο, κάνουμε μια δωρεά για τη στήριξη και διαβίωση των άστεγων οικογενειών του δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας του Δήμου Αθηναίων.

 

Προσφορές

Περισσότερες πληροφορίες
για το Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας
του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναπτύξει μια ευρύτερη στρατηγική για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από τη διάρθρωση αποτελεσματικών, διαφανών και αξιόπιστων προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία θα αξιολογούνται και θα υποστηρίζονται από την Αθηναϊκή κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος συνεργάζεται και συμπράττει με αξιόπιστους φορείς από την Κοινωνία των Πολιτών που επιθυμούν να σταθούν αλληλέγγυοι στις πρωτοβουλίες του και τα προγράμματά του.

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας» εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό και στοχεύει στην παροχή αποτελεσματικής & αξιοπρεπούς υποστήριξης στις ευπαθείς & κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, την Δικτύωση και συνεργασία όλων των φορέων που εκτελούν κοινωνικό έργο στην πόλη, την πρωτογενή παροχή κοινωνικών υπηρεσιών εκεί που απαιτείται, και τη διατήρηση της Κοινωνικής Συνοχής.  Το πρόγραμμα προβλέπει τη βραχυπρόθεσμη φιλοξενία σε κατάλληλα διαμερίσματα οικογενειών ή ατόμων που είναι άστεγα ή κινδυνεύουν άμεσα να μείνουν άστεγα, ή διαβιούν σε ακατάλληλες ή και επισφαλείς συνθήκες.

Η φιλοξενία προσβλέπει στο να υποστηρίξει τους φιλοξενούμενους ώστε, μέσα από δωρεάν οργανωμένες, εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες να ξεφύγουν από τον κύκλο του κοινωνικού τους αποκλεισμού και να επανενταχτούν στο κοινωνικό σύνολο, σε διάστημα 9 μηνών με δυνατότητα παράτασης σε άλλους 6 μήνες.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, έχει ανακαινιστεί και διατεθεί μια πολυκατοικία από την P&G τον Νοέμβριο του 2014 που έχει φιλοξενήσει συνολικά 10 οικογένειες και αυτή τη στιγμή διαμένουν 8 οικογένειες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το «Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας» επισκεφθείτε το www.cityofathens.gr

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ