Νικητές Διαγωνισμού MATTEL 2018

1 Μ****Σ Θ******Υ TV SAMSUNG LED 55''
2 Φ*****Α Φ****Υ TV SAMSUNG LED 55''
3 Χ*****Σ Π******Σ TV SAMSUNG LED 55''
4 Α******Α Κ***********Υ LAPTOP HP 15''
5 Ε***Η Α********Υ LAPTOP HP 15''
6 Μ***Α Μ********Η LAPTOP HP 15''
7 Μ*****Σ Δ*******Υ LAPTOP HP 15''
8 Α******Α Κ*******Υ LAPTOP HP 15''
9 Ο*****Σ Κ******Σ APPLE iPAD
10 Χ******Η Γ****Η APPLE iPAD
11 Δ******Σ Μ******Σ APPLE iPAD
12 Α******Α Τ******Υ APPLE iPAD
13 Δ******Α Λ********Η APPLE iPAD
14 Γ*****Α Κ******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
15 Α*******Σ Σ**********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
16 Ν*****Α Σ*****Ι ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
17 Α*****Σ Δ**********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
18 Κ**********Σ Λ***Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
19 Δ******Α Ε*******Λ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
20 Α******Α Κ********Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
21 Γ*****Σ Μ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
22 Β******Η Π********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
23 Α*******Α Ε*****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
24 Λ**Α Δ****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
25 Α**Α Κ********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
26 Ε*Η Γ*******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
27 Μ***Α Α******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
28 Θ******Σ Σ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
29 Α********Η Φ*****Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
30 Α***Α Κ*********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
31 Α*****Σ Τ****Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
32 Γ*****Σ Κ****Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
33 Θ***Σ Γ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
34 Ε***Η Γ******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
35 Μ***Α Ζ**Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
36 Μ*******Α Γ*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
37 Π******Η Π*********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
38 Χ*****Α Ν***Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
39 Σ***Α Α*****Ι ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
40 Γ*****Α Τ*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
41 Π********Σ Μ*******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
42 Α**Α Ι*****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
43 Α*******Σ Σ**************Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
44 Χ*****Α Π*****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
45 Μ***Α Β******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
46 Ν******Σ Μ****Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
47 Ε***Η Ρ***Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
48 Ε*******Σ Π*********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
49 Γ*****Σ Δ***********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
50 Ε*****Α Δ**Ε ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
51 Γ*****Α Α********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
52 Ε******Τ Σ****Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
53 Π*****Α Γ*********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
54 Σ****Α Ι**Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
55 Τ******Α Κ********Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
56 Χ******Α Π*******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€

57 Ε***Η Κ****Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
58 Σ*******Α Λ*****Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
59 Α******Σ Λ*****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
60 Δ*****Α Μ**Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
61 Ι*****Σ Ξ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
62 Λ*******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
63 Ε*******Σ Μ*********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
64 Μ******Α Β***Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
65 Δ*****Α Σ**********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
66 Γ***Α Σ***Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
67 Χ*******Α Δ*****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
68 Ε*******Α Ν*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
69 Γ*****Σ Φ*****Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
70 Π*******Α Δ*****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
71 Μ*******Η Ν********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
72 Β**Α Α**********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
73 Α*****Α Κ*********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 100,00€
74 Ι*****Σ Κ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
75 Α***Α Α********Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
76 Ι*****Σ Κ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
77 Γ*******Σ Β****Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
78 Ε***Η Λ*******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
79 Α******Σ Π**********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
80 Ο*****Α Μ*******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
81 Μ********Η Κ******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
82 Μ***Α Χ************Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
83 Κ**********Σ Ν*********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
84 Σ***Α Ν****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
85 Τ********Σ Χ*****Σ Δ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
86 Χ**Α Μ*******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
87 Θ******Α Α******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
88 Μ***Α Χ*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
89 Φ****Α Β******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
90 Χ******Α Μ******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
91 Σ*****Σ Κ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
92 Ε***Η Κ*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
93 Ε***Η Σ******Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
94 Μ***Α Σ******Η Σ**********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
95 Β**Α Σ********Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
96 Κ****Η Τ*********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
97 Δ*******Σ Κ********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
98 Μ*******Α Β*********Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
99 Χ******Α Κ********Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
100 Β******Η Π**********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
101 Μ***Α Τ***Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
102 Ε***Η Τ******Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
103 Ε*******Α Γ**********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
104 Δ*******Σ Χ********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
105 Μ***Α Τ**Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
106 Ε******Σ Κ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
107 Α*****Α Ψ**Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
108 Μ***Α Β****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
109 Σ***Α Β**********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
110 Μ***Α Η********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
111 Ζ*Η Κ*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
112 Α******Η Κ***Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
113 Δ***Υ Τ*****Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
114 Ε*******Α Μ*********Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
115 Ν**Η Μ***Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€

116 Μ***Α Σ*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
117 Ε*******Λ Μ********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
118 Ν****Α Κ******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
119 Γ********Α Κ******Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
120 Ι******Σ Β*******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
121 Μ****Α Ρ****Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
122 Ε******Α Ρ*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
123 Σ***Α Κ*******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
124 Λ******Η Σ****Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
125 Ι****Η Σ***Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
126 Θ******Α Τ*********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
127 Μ*****Σ Μ********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
128 Γ*****Α Ζ********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
129 Δ*****Α Σ*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
130 Κ******Η Κ******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
131 Α*****Α Λ******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
132 Ε*******Σ Μ****Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
133 Δ******Α Σ****Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
134 Α******Α Δ*******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
135 Α******Σ Κ*******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
136 Α***Α Α****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
137 Γ*****Σ Κ********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
138 Κ**********Σ Τ**********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
139 Μ***Α Λ****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
140 Α*****Α Β******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
141 Κ*******Σ Β****Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
142 Λ******Σ Μ**********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
143 Μ****Σ Α************Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
144 Κ******Α Π***************Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
145 Α**Α Π***Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
146 Δ*****Α Δ***Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
147 Μ*****Η Φ****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
148 Σ*******Α Μ**Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
149 Τ***********Α Α****Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
150 Ν******Α Α*************Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
151 Ε***Η Τ**Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
152 Κ**********Σ Τ***********Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
153 Π*******Α Λ*****Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
154 Γ*****Α Χ******Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
155 Φ*****Η Σ******Φ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
156 Κ******Α Π******Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
157 Α******Α Μ***********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
158 Α*****Α Κ********Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
159 Π****Σ Θ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
160 Α********Η Μ*********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
161 Μ***Α Ν*********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
162 Β******Η Τ*********Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
163 Λ****Σ Γ******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
164 Κ**********Σ Τ******Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
165 Ι*****Σ Δ****Σ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
166 Μ**Α Φ**Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
167 Χ**********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
168 Μ***Α Μ*****Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
169 Σ***Α Κ******Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
170 Μ*******Η Θ********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
171 Σ*****Α Ζ******Η ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
172 Ε*******Α Χ***********Υ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€
173 Ε***Η Κ*****Α ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 50,00€

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ